Laboratorijske usluge

Kompletne biohemijske, hematološke, mikrobiolške analize, imunološke, tumor markeri, hormonalni stutus, spermiogram, Hallo sperm test, NBT, HOS test.
Slika 56

Biohemijske analize krvi

Glukoza u krvi

5 KM

Holesterol

5 KM

HLD holesterol 

5 KM

LDL holesterol 

5 KM

Trigliceridi

5 KM

Totalni proteini

5 KM

Totalni bilirubin 

5 KM

Bilirubin direktan

5 KM

Albumin 

5 KM

Urea 

5 KM

Kreatinin

5 KM

Željezo

10 KM

AST

5 KM

ALT 

5 KM
Mokraćna kiselina (UA)  5 KM
Analiza urina
Kvalitativno sa sedimentom 10 KM
Kvalitativno bez sedimenta  5 KM
Hematološke analize

Kompletna krvna slika 

10 KM

DKS

 

Sedimentacija 

5 KM

Vrijeme krvarenja

5 KM
Fibrinogen 10 KM
Određivanje hormona u krvi
Kompletni hromonski status  180 KM
Pojedinačni hormoni 
(TSH, TT3. T4, FSH, LH, PRL, PROG. TES, E2)
20 KM
Hormonski status štitnjače
(TSH, T3, T4)
60 KM
ßHCG  40 KM
Double test  70 KM
Triple test  100 KM
Tumor markeri (jajnika, dojke, jetre)  40 KM

Spisak laboratorijskih usluga

 • Test na chlamydiu
 • Spermiogram
 • Urinokultura sa ABG 3x
 • Spermokultura (aerobi, anaer, Gljivice)
 • Chlamydia Trachomatis
 • Cervikalni bris sa ABG
 • Vaginalni bris sa ABG
 • URIN-kvalitativ. sa sedimentom
 • URIN-kvalitat. bez sedimenta
 • URIN-test na trudnoću
 • URIN-test na opojne droge
 • Hormonski status
 • TIREOIDNI-T3
 • TIREOIDNI FT3
 • TIREOIDNI T4
 • TIREOIDNI TSH
 • Kortizol
 • Feritin
 • Test opterećenja glukozom
 • OGTT
 • HbA1C
 • Proteini
 • Reumatoidni faktor
 • ASO (antistreptolizin)
 • Gama GT
 • CK MB
 • LDH
 • Alfa amilaza
 • Alkalna fosfataza
 • Kisela fosfataza ukupna
 • Kisela fosfataza prostatična
 • Lipaza
 • HBG Ag
 • Željezo
 • Kalcijum
 • Magnezijum
 • Fosfor
 • Trigliceridi
 • Faktor rizika
 • Tumor markeri
 • AFP (jetra, testisi)
 • CAE (opšti, kolon)
 • CA 15-3 (dojka)
 • CA 125 (ovarijum)
 • CA 19-9 (pankreas)
 • CA 72-4 (želudac)
 • PSA (prostata)
 • FPSA (prostata)
 • Fetalna dijagnostika i terapija
 • CVS
 • CVS GEMELLI
 • AC
 • AC GEMELLI
 • CC
 • CC GEMELLI
0 0