O nama

Slika
Ginekološka poliklinika ''Korak do života'' i centar za vantjelesnu oplodnju Tuzla privatna je zdravstvena ustanova napravljena po uzoru na svjetske poliklinike. Prva smo privatna zdravstvena ustanova u Bosni i Hercegovini koja je počela sa liječenjem neplodnosti provodeći savremene procedure IVF ( vantjelesne oplodnje). Uvedeni su protokoli i oprema visokog standarda po principima savremene obrade bračnog para u liječenju neplodnosti. Oba partnera se obrađuju kompletno i istovremeno.
Savremeno smo opremljena poliklinika sa stručnim osobljem koje je 24 sata dnevno na usluzi pacijentima, u kojoj se obavljaju zdravstvene usluge i dijagnosticke procedure.

Ginekološka ambulanta

 

Rano otkrivanje karcinoma grlića maternice i liječenje promjena na grliću matrenice (Kolposkopija i Pa  test, Krioterapija, radiotalasna terapija, HPV tipizacija i scrining, loop excisio, biopsija grlica maternice, patohistološka analiza)

Tretman i dijagnostikovanje endokrinoloških poremećaja kod juvenilne i adoloscentene populacije, žena u reporduktivnoj dobi i menopauzi

Ultrazvučna dijagnostika ( 2D, 3D, 4D, color doppler, ultrazvuk dojki, intervencije pod kontrolom ultrazvuka)

Ambulanta za neplodnost

 

Konsultacije sa oba partnera, planiranje pregleda i dijagnostičkih procedura.

-Obrada oba partnera:

Ženski partner (2D ,3D ultrazvuk,Color doppler, Basalni scan 2-3 dan ciklusa, utvrdivanje  rezerve janika ultrazvukom –VOCAL, anomalija reproduktivnih organa, mikrobiološka, imunološka i hormonalna obrada ženskog partnera, HSG, dijagnostička i operativna histeroskopija)

Obrada muškog partnera:(spermiogram, HOS test, NBT test,Hallo sperm test, mikrobioloska, imunološka i hormonalna obrada.Ultrazvuk testisa. Donošenje zaključka i preporuka pripreme za trudnoću zavisno od rezultata urađenih pretraga.

-Liječenje (konzervativno, operativno,priprema za spontano zanošenje, intrauterinu insemionaciju ili za postupak IVF(potpomognute medicinske oplodnje) –klasični IVF,ICSI,MAKS,TESA+ICSI

Ambulanta za trudnice

(perinatalna zaštita)

  • Pregled i ultrazvuk i trudnička obrada po izostanku mensrulanog ciklusa
  • Praćenje urednih i visokorizičnih trudnoća
  • Ultrazvučna dijagnostika (2D,,3D,4D, Color doppler)
  • Fetalni ultrazvučni skrining prvi trimestar (11 do 13+6 nedelja gestacije)-Licencirani FMF
  • Kombinovani fetalni skrinig prvog trimestra ( Biohemijski-DABL test i ultrazvučni skrining)
  • Neinvazivni prenatal genetski testovi( od 10-20 nedjelje gestacije)
  • Fetalni ultrazvucni skrinig drugi trimestar (18-22 nedjelje gestacije-ekspertni ultrazvuk)
  • Kanet test(praćenje 4D ultrazvukom intrauterini neurološki razvoj fetusa i sistem bodovanja neuroloskog ponašanja od 28-38 NG)-indikacija uredne i visokorizične trudnoće
  • Fetalna ehokardiografija
  • Škola za trudnice(savjeti o ishrani ,putovanjima , oblacenju,spolnim odnosima kontrolama u toku trudnoce i nakon porodaja, lijekovi u trudnoci, priprema za dojenje psihofizička priprema za porođaj i majčinstvo)

Operativni zahvati

 

-Intervencije u lokalnoj i opštoj kratkotrajnoj anesteziji

-Dijagnosticka histeroskopija

.Operativna histeroskopija

-Bipsjie dijagnostičke(PHD)

-Ekploritvne i frakcionirane kiretaže (dijagnostičke i terapijske)

-Loop excisia grlića maternice

-Prekid trudnoće medicinski indikovana do 10 nedjelja gestacije

-Intervencije pod kontrolom ultrazvuka ( punkcije ciste , apiracija folikula za IVF, embriotransfer,HSG,SIS

Ultrazvučna dijagnostika

 

Ultrazvučne tehnike (2D, 3D, 4D, color Doppler, power Doppler) pregledi se izvode transvaginalnom i trensabdominalnom sondom. Ultrazvucna dijagnostika je neinvazivna i puzdana metoda koja se primjenjuje u ginekologiji, perinatalnoj medicini, humanoj reporodukciji, pregledu dojki, kao i intervencijama pod kontrolom ultrazvuka.

Ginekološka poliklinika „Korak do života“ ima status trening i edukativnog centra iz oblati ultrazvučne dijagnostike priznate od najprestižnije Internacionalne univerzitetske škole ultrazvuka u medicini Ian Donald i raspolaže svim ultrazvučnim tehnologijama, iskusnim, edukovanim i priznatim stručnjacima koji svakodnevno primjenjuju ultrazvučnu dijagnostiku u raznim oblastima svoje djelatnosti.

IVF (Vantjelesna oplodnja) procedure

Škola za trudnice

 

U okviru naše poliklinike djeluje i prva privatna škola za trudnice počinje. Predavanja se održavaju u prostorijama Katoločkog školskog centra svake srijede  u maloj sali od 17 časova.

Cijena je 50,00 KM.

Prijave na tel:  035 299 030 ili

mail: drtinjic@ginekologija.ba

Laboratorijske usluge

 

Kompletne biohemijske, hematološke, mikrobiolške analize, imunološke, tumor markeri, hormonalni stutus, spermiogram, Hallo sperm test, NBT,HOS test
Slika
Dr. Suada Tinjić, specijalista ginekologije i akušerstva i subspecijalista humane repordukcije i Master iz oblasti humane reprodukcije, nakon 12 godina iskustva i rada na Univerzitetsko kliničkom centru Tuzla, od 2005. godine predvodi stručni medicinski tim na svojoj poliklinici. Dr. Suada Tinjić ostvarila je saradnju sa eminentnim stručnjacima i centrima koji su priznati na internacč6ionalnom nivou iz oblasti ginekologije, perinatologije i humane reprodukcije u kojima je kontinurano na edukacijama i usavršavnjma zajedno sa članovima svog tima. Edukaciju iz ovih oblasti sticala je pod mentorstvom Prof. dr. Aleksandra Ljubića.

Ovom usavršavanju prethodila je kontinuirana dugogodišnja edukacija iz oblasti ginekologije i akušerstva, ultrazvučne dijagnostike, collor doplera, ginekološke citologije, fetalne ehokardiografije, dijagnostičke i operativne histeroskopije, a posebno se posvetila postupcima i procedurama IVF (vantjelesne oplodnje). 2017.g u junu je stekla zvanje Master iz oblasti humane reprodukcije na Internacionalnoj univerzitetskoj školi Ian Donald.

Od juna 2016. Dr. Suada Tinjić je direktor Ian Donald škole ultrazvuka u medicini Tuzla.

Organizator je naučnih skupova na međunarodnom nivou iz oblasti ginekologije, perinatologije i humane reprodukcije, u aprilu 2018.g se organizuje V Međunarodni simpozij „Dani humane repordukcije i Druga Ian Donald škola ultrazvuka „Ultrazvuk u humanoj repordukciji. Od 2017.g poliklinika je dobila status edukativnog centra od Inernacionalne univerzitetske  škole ultrazvukaa Ian Donald.

U oktobru 2017. g. imenovana je članom odbora Svjetske asocijacije perinatalne medicine (WAPM).

Od novembra 2017. g. kontinurano organizujemo edukaciju za ljekare iz ultrazvuka pod pokroviteljstvom Internacionalne univerzitetske škole Ian Donald (bazični tečajevi, jednotjedni, Diplomski i master studio iz oblasti ginekologije, perinatalne medicine i humane rprodukcije, kao i individualne treninge praktične i teoretske).
0 0