Novosti

Tečajevi 2019

 

11.01.2019 10:40
Slika
 

Poštovane kolege,

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da Ian Donald škola ultrazvuka kao edukativni centar pod pokroviteljstvom Ian Donald  Internacionalne univerzitetske škole ultrazvuka u medicini, oragnizuje kontinuranu edukaciju ,pored Master studija ,organizujemo bazične, napredne tečajeve ultrazvuka koji se satoje od praktičnog i teoretskog dijela kao i diplomske studije.

Od februara 2019 godine pored navedenih edukacija organizujemo  tečaj  FETALNE EHOKARDIOGRAFIJE i  tečaj za KANET TEST koji ji bi imali i teoretski i prektičn dio.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti na mail drtinjic@ginekologija.ba ili na broj 062 424 837.

0 0